เลือดจระเข้ : มหัศจรรย์ยิ่งกว่าเลือดมนุษย์

เลือดจระเข้ : มหัศจรรย์ยิ่งกว่าเลือดมนุษย์

เลือดจระเข้_330x248_4

         ทุกคนเคยสังเกตไหมว่า... สัตว์ทุกชนิดเมื่อเกิดบาดแผลขึ้นไม่ว่าบาดแผลนั้นจะเกิดจากสาเหตุใด หากเป็นบาดแผลไม่ลึกหรือกว้างมากเกินไป แผลนั้นจะสมานได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกับคนเรา ด้วยการทำงานของเลือดและเกล็ดเลือด แต่หากเกิดแผลลึกมาก เนื่องจากการกัดกันเองของสัตว์ในกลุ่ม หรือถูกกัดจากสัตว์อื่นจนเสียเลือดมาก และเกล็ดเลือดไม่สามารถอุดกั้นจนหยุดการไหลของเลือดได้ สัตว์เหล่านั้นก็จะเสียชีวิตในที่สุด เช่นเดียวกับคนที่ต้องเสียชีวิต เพราะเสียเลือดมากและไปโรงพยาบาลไม่ทันกาล

     ซึ่งจะต่างกันตรงที่ เมื่อเรามีวิทยาศาสตตร์การแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ เช่น การเย็บแผล การผ่าตัด การใช้ยาฆ่าเชื้อ การถ่ายเลือดให้กัน ฯลฯ เราจึงสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้นั่นเอง และเราสังเกตได้ว่าจระเข้กัดกันเองจนเกิดแผลขนาดใหญ่จนไม่น่ามีชีวิตรอดได้ แต่ในที่สุดจระเข้กลับสามารถมีชีวิตรอดได้ และแผลสมานกันได้เป็นปกติทั้งๆที่จระเข้ที่บาดเจ็บแช่อยู่ในน้ำที่มีจระเข้รวมตัวกันอยู่มากมายก็ตาม

 

 

(อ้างอิงจาก : วิน เชยชมศรี. (2562). เลือดจระเข้, (1), 63-74.)